ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ข่าวและกิจกรรม

ท่านสามารถศึกษาการใช้งานระบบ TIRAs ได้ที่ http://elearning.tsri.or.th 
18-11-2019
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบ TIRAs
18-11-2019
การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือ) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
19-08-2019
การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคอีสาน) ณ โรงแรมอวานี่ จ.ขอนแก่น
13-08-2019
การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
02-08-2019