ข่าวและกิจกรรม

ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบ TIRAs

18-11-2019
เนื่องจากภารกิจจัดสรรงบประมาณจะดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ TIRAs ระหว่างวันที่ 20 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการจัดอบรมดังนี้
 1. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 2. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 3. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-11.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 4. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 5. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 6. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-11.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 7. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 8. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 9. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 25พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-11.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 10. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
 11. ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TIRAs วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น. (เต็มแล้วค่ะ)
หมายเหตุ:
1.รับจำนวนจำกัด หน่วยงานละ 2 ท่าน
2.กรุณานำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาด้วย
3.กรุณารอรับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมประชุม

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม