ข่าวและกิจกรรม

ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

TSR Virtual Forum 2020 : ทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

29-08-2020
TSR Virtual Forum 2020 : ทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Panel1: ทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ       ประธาน กสว.
  • รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนกูล            รักษาการ ผอ.สกสว.
  • ดร.กิติพงศ์  พร้อมวงศ์         ผอ.สอวช.
ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย  หยุ่น
รับชมที่ : https://youtu.be/wIAMIInoMRE

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม