ข่าวและกิจกรรม

ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

สกสว. ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

18-09-2020
สกสว. ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สกสว."
ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2ZHKdvl

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม