ข่าวและกิจกรรม

ระบบสารสนเทศกลาง สกสว.

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”

25-08-2020
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ สกสว.” ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://tsri.or.th/th/page/สรรหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8228 (คุณสุรีรัตน์) และ 084 219 6116 (คุณปกรัฐ) E-mail: sureerat@trf.or.th, pokrat@trf.or.th และสามารถยื่นส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17:00 น.

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม