ข่าวและกิจกรรม

ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

การประชุมชี้แจง ระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

02-08-2019

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม