ข่าวและกิจกรรม

ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคอีสาน) ณ โรงแรมอวานี่ จ.ขอนแก่น

13-08-2019

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม