ข่าวและกิจกรรม

ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือ) ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

19-08-2019

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม