ข่าวและกิจกรรม

ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ

ท่านสามารถศึกษาการใช้งานระบบ TIRAs ได้ที่ http://elearning.tsri.or.th 

18-11-2019

ท่านสามารถศึกษาการใช้งานระบบ TIRAs ได้ที่ http://elearning.tsri.or.th 

ไฟล์ดาวน์โหลด

ข่าวและกิจกรรม